Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Η θεία», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 113-114