Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Ένας άνθρωπος στο καφενείο», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 112