Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο εμφύλιος έρωτας», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 105