Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «Η καινούρια σιωπή. Αστός, σαράντα περίπου ετών», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 126