Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «Η καινούρια σιωπή. Όταν οι άλλοι ορρωδούν ή αδιαφορούν», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 124-125