Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Παναγιώτη Γ. Κόκκα: Η οικογένεια Γκαρπολά και η πρώτη ελληνική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 103-104