Είστε εδώ

Ochs Hannelore, «Λογοτεχνία από την άλλη Γερμανία», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 63-64