Είστε εδώ

Κατσώνη Μαρία, «[Υδρόβια φυτά ξεφύτρωσαν από τις φλέβες μου]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 48