Είστε εδώ

Κατσώνη Μαρία, «[Η απουσία σου, ένα άσπρο όστρακο]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 47