Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Εθελοντική ομάδα», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 41-42