Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Μετά από καιρό», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 38-39