Είστε εδώ

Κατσέας Γιώργος, «IV [μια τύψη θα σου έρχεται]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 36