Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Ο Μήτσος», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 33-34