Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Ο αδελφός μου», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 32-33