Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Ο θείος», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 31-32