Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Τα χέρια του πατέρα», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 12