Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Γεροντικός έρωτας: μια τελευταία προοπτική για όλους μας», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 7-9