Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Το βιβλίο. Μπορίς Βιάν: Ας αρχίσει η μουσική», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 272-275