Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ελληνική βιβλιογραφία Έζρα Πάουντ (1935-1982)», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 259-269