Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Dorothee Sölle]», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 248