Είστε εδώ

Kroetz Franz Xaver, «Ένα τανκ χρειάζεται ρουλεμάν, χωρίς αυτά δε μπορεί να κινηθεί», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 245-247