Είστε εδώ

Καππάτος Ρήγας, «[Joaquín Pasos]», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 221-222