Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Πίσω από την εκκλησία», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 197-205