Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Κακόφημη συνοικία», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 194