Είστε εδώ

Kocbeck Edvard, «Μια λαχτάρα για φυλακή», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 144-145