Είστε εδώ

Lowell Amy, «Ποιήματα για την Ada Russell. Η άτσαλη», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 142