Είστε εδώ

Lowell Amy, «Ποιήματα για την Ada Russell. Με τι μοιάζει αυτό για σένα, λοιπόν;», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 139-140