Είστε εδώ

Βαζάκας Λέανδρος, «Το πορτραίτο», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 129-130