Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Τσίλιες», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 124-126