Είστε εδώ

Καράογλου Χ.Λ., «Το αρχείο του περιοδικού Μούσα (Αύγουστος 1920-Νοέμβριος 1923)», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 87-92