Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ludwig Fels]», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 45