Είστε εδώ

Theobaldy Jürgen, «Το ξέρω πως έρχεται μια άλλη εποχή», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 43-45