Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Γονυκλισία», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 3