Είστε εδώ

Ask Elaine, «Αυλή», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1980), σ. 315