Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ελληνικές εκδόσεις στη Θεσσαλονίκη επί Τουρκοκρατίας (1850-1912). Πρώτη καταγραφή», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1980), σ. 285-309