Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Μαχητικό», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1980), σ. 258