Είστε εδώ

Driest Burkhard, «Η αποκτήνωση του Φραντς Μπλουμ (απόσπασμα)», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1980), σ. 250-255