Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο τοίχος της γλώσσας», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1980), σ. 241-243