Είστε εδώ

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Ενότης», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 170