Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Με τα περασμένα στην αλατόμπαρα του Αγγελοχωρίου», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 136a