Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Λερναία Ύδρα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 98-99