Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Η κρύπτη», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 97