Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μια σκηνή από τους Travesties», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 92