Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Λάζαρος Γεωργιάδης», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 80-83