Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Helga M. Novak]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 48-49