Είστε εδώ

Λιόντας Μ., «Παναγιώτης Ν. Ρεπανάς», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 168