Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Οι τυφλοί», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 125