Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Κάνε μια προσευχή», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 124