Είστε εδώ

Σουρούνης Αντώνης, «Με τον Σπύρο Χουρσούτογλου στο Salonika Bar», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 116-122