Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Μάθημα αγγλικών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 113